Marktanalyse trajecten

Kennis van de markt is voor u als ondernemer van vitaal belang voor het nemen van de juiste beslissingen. Daarom biedt MarktTraject u aan om alle kennis die voor die beslissingen nodig is voor u te verzamelen en te analyseren. Dit houdt in dat MarktTraject de reeds aanwezige informatie (deskresearch) voor u verzameld en analyseert en daarna met voorstellen komt. Dit kan inhouden dat er meer informatie verzameld moet worden (fieldresearch). Door de samenwerking met haar partners kan MarktTraject u een compleet pakket aanbieden.

Vragen die aan de orde kunnen komen zijn:

MarktTraject levert u juist die informatie die waarmee u de goede beslissingen kunt nemen.


Meer info ...

Terug naar de homepage

Copyright Markttraject 2003-2006. All Rights Reserved.